Đôi lời khái quát lá số TỪ HY THÁI HẬU

Lá số người nổi tiếng
0

Tiểu sử vắn tắt về Từ Hy Thái Hậu: “Từ Hi Thái hậu (tiếng Trung: 慈禧太后; bính âm: Cíxǐ Tàihòu; Wade–Giles: Tz’u2-hsi3 T’ai4-hou4; Phát âm tiếng Trung: [tsʰ̌̌ɨ̌ɕì tʰâɪ̯ xɤ̂ʊ̯]; tiếng Mãn Châu: Tsysi taiheo; 29 tháng 11, năm 1835 – 15 tháng 11, năm 1908), còn được gọi là ...

Read More »

Sao Tử Vi trong “Lá số Tử Vi”

Trong lá số tử vi thì sao Tử Vi được coi là đế toà,đế tinh,chưởng quản cả 14 chính phụ tinh. Tính: Dương Thổ(Quản vạn vật trên trời đất) Hành: Thổ Loại: Đế Tinh Đặc Tính: Quyền Uy, Phúc Đức, Tài Lộc,Thọ kỳ,Tài tinh,phúc tinh,lộc tinh… Tên gọi tắt thường ...

Read More »