Đôi lời khái quát lá số TỪ HY THÁI HẬU

Tiểu sử vắn tắt về Từ Hy Thái Hậu: “Từ Hi Thái hậu (tiếng Trung: 慈禧太后; bính âm: Cíxǐ Tàihòu; Wade–Giles: Tz’u2-hsi3 T’ai4-hou4; Phát âm tiếng Trung: [tsʰ̌̌ɨ̌ɕì tʰâɪ̯ xɤ̂ʊ̯]; tiếng Mãn Châu: Tsysi taiheo; 29 tháng 11, năm 1835 – 15 tháng 11, năm 1908), còn được gọi là ...

Read More »